ALGEMENE VOORWAARDEN AZUR PAVILLON

Vanwege het coronavirus hebben we ons reservering- en annulering-beleid tijdelijk aangepast:

UPDATE covid-19
Februari 2021

TIJDELIJK RESERVERING- EN ANNULERING BELEID:

We begrijpen de onzekerheid waarmee veel vakantie huurders momenteel worden geconfronteerd en daarom bieden wij vakantie huurders van Azur Pavillon de mogelijkheid om, indien reizen wegens corona/covid-19 door de overheden van betreffende landen niet is toegestaan, bij de meeste accommodaties* teruggave van de reeds betaalde gelden. Dit is tot nader order van toepassing op reserveringen vanaf 1 februari 2021

Indien u wegens onzekerheid of andere corona/covid-19 gerelateerde problemen de reeds geboekte vakantie wilt wijzigen, dan bieden wij de mogelijkheid om de reservering in dezelfde accommodatie* om te boeken naar een andere datum zonder dat er wijzigingskosten in rekening worden gebracht. Als het nieuwe tarief op die andere data hoger is, dan betaald u enkel het tariefverschil bij.

Wijzigingen moeten ten minste 2 weken voor de geplande aankomstdatum worden doorgegeven en dienen binnen 18 maanden na de oorspronkelijke reservering plaats te vinden. Vakantie huurders kunnen hun reservering wijzigen door een e-mail te sturen naar: info@azurpavillon.com.

Indien u uw vakantie niet wilt uitstellen en de reeds bevestigde boeking wilt annuleren hebben we ons annulering beleid  van toepassing op bestaande en nieuwe reserveringen, tot nader order gewijzigd :

Voor annulering van de reeds bevestigde boeking gelden voorlopig de volgende percentages:
1. bij annulering tot  8 weken 2 weken vóór de aankomst: 50% van de huursom.
2. bij annulering binnen een termijn van 8 weken 2 weken vóór de aankomst: de volle huursom.
3. bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.
Bij annulering wordt ten alle tijde de/het eventuele (deel van de) reeds betaalde waarborgsom gerestitueerd.

Onze regio is niet te vergelijken met grote steden waar veel mensen op elkaar wonen. De villa’s die wij verhuren worden bij reservering alleen bewoond door de vakantie huurders en worden schoongemaakt volgens de huidige normen.
Verder is Zuid-Frankrijk gemakkelijk met de auto te bereiken.

Zoals iedereen hopen en wensen wij dat er snel een remedie wordt gevonden. Zorg ondertussen goed voor elkaar en volg de adviezen van uw regering op.

Wij wensen u het allerbeste vanuit Zuid-Frankrijk.
Paul en Astrid Segaar

* Vraag onze reserveringsafdeling welke accomodaties zijn uitgesloten.

————————–

Algemene bepalingen

De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene bepalingen:

Duur van de gehuurde periode

De verhuur geldt over de overeengekomen periode. De vakantiewoning is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst, tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Afwijkende tijden zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door de verhuurder en/of beheerder.

Staat en gebruik van het gehuurde

De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken met niet meer dan het van te voren aantal overeengekomen personen, het gehuurde tijdens het verblijf te bewonen als ‘goede huisvader’ en goed te onderhouden.

Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens, dekbedden en kussens. De staat van het gehuurde en de inventaris wordt bij aankomst en aan het eind van de overeengekomen periode, door de huurder en de verhuurder en/of beheerder vastgesteld. Het gehuurde wordt aan de huurder schoon opgeleverd en dient bij het vertrek weer schoon opgeleverd te worden. Wij wijzen erop dat het hier gaat om huizen van particuliere eigenaren en dat er van een standaard inrichting geen sprake kan zijn. U kunt er echter op vertrouwen dat Azur Pavillon elk huis en de omgeving goed kent. Aarzel dus niet ons te bellen voor meer informatie.

Klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd. Azur Pavillon dient in de gelegenheid te worden gesteld een klacht te kunnen behandelen en een oplossing aan te kunnen dragen. Een voortijdig vertrek zonder voorafgaand overleg en/of overeenstemming of klachten die niet direct maar achteraf gemeld worden, worden dan ook niet in behandeling genomen en bevrijdt de eigenaar en/of Azur Pavillon van alle aansprakelijkheid en restitutie.

Internet

De meeste accommodaties alsmede de locatie van Azur Pavillon bieden een draadloze internetverbinding. Anders dan in Nederland is het stroom en telefoonnet in het buitenland vaak bovengronds aangelegd wat inhoud dat het net gevoelig is voor storingen. Azur Pavillon, noch de eigenaar kunnen verantwoordelijkheid nemen voor het (tijdelijk) niet functioneren van de internetverbinding.

Huurbedrag

Het huurbedrag is vastgesteld en door de huurder bij reservering geaccepteerd. De huurder zal van Azur Pavillon een reservering bevestiging ontvangen en wordt verzocht een aanbetaling van 50% binnen 5 dagen te voldoen. Na ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief. De overige 50% dient uiterlijk 8 weken voor aankomst voldaan te zijn.

Bijkomende kosten

Als verhuurder is Azur Pavillon verplicht om toeristenbelasting te innen en aan de gemeente af te dragen. Deze wordt berekend aan personen die 18 jaar en ouder zijn. Aan de huurder wordt voorts een vastgesteld bedrag voor de schoonmaak van het gehuurde en een vastgesteld bedrag per persoon voor het gebruik en verschonen van het linnengoed in rekening gebracht. Tevens zal de huurder bij reservering een eenmalig bedrag van € 45,= betalen voor reservering- en administratie kosten.

Waarborgsom

Om de algemene bepalingen te kunnen uitvoeren en om eventuele schade te kunnen herstellen betaalt de huurder een vastgesteld bedrag als borgsom welk bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na vertrek bij een succesvolle oplevering aan de huurder wordt gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden

Voor annulering van de reeds bevestigde boeking gelden de volgende percentages:
1. bij annulering tot de 8 weken vóór de aankomst: 50% van de huursom.
2. bij annulering binnen een termijn van 8 weken vóór de aankomst: de volle huursom.
3. bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.
Bij annulering wordt ten alle tijde de/het eventuele (deel van de) reeds betaalde waarborgsom gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Azur Pavillon kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken, in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, ontstaan voor de huurder en anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden. De huurder verplicht zich medewerking te verlenen aan het oplossen van eventuele klachten. De beschrijvingen op de website(s) en de brochure zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en de aangegeven m2 zijn een indicatie van de afmeting van het gehuurde.
Voor ongemakken voortkomend uit tussentijdse verandering van situaties buiten schuld en/of medeweten van Azur Pavillon om zijn wij niet aansprakelijk. Als Azur Pavillon om reden buiten haar schuld wordt gedwongen de reservering te annuleren, zal de huurder een ander huis van soortgelijke aard of beter worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn dan zullen wij de reeds betaalde gelden terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Indien nodig is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder, naast de regulier betaalde schoonmaak kosten, een extra bedrag voor schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen. Dit geldt ook voor een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd, voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, kosten van het reinigen van vervuilde dekens en/of een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc. Ook reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder.

De huurder ziet erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.

De huurder verplicht zich om zich te verzekeren tegen risico’s die gepaard gaan met huur (zoals brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

De huurder mag de verhuurder en/of beheerder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt. Op deze Algemene Voorwaarden Azur Pavillon is het Frans recht van toepassing.